Catálogo
Recursos documentais
Recursos materiais
Entidades
Ficha completa
Ficha didáctica
Centros ensino
Concellos e comarcas

 

Rúa Catasol, 36
15800 Melide
agxpt@agxpt.gal

OS XOGOS POPULARES GALEGOS DESDE A
PERSPECTIVA EVOLUTIVA

  ETAPA EVOLUTIVA TIPO DE XOGOS

1. O XOGO POPULAR E A APROPIACIÓN DO MUNDO

     1.1. Aprendendo a escoitar e dialogar
     1.2. Coñecéndonos nós mesmos e o noso medio
     1.3. Aprendendo a andar
     1.4. Apropiándonos do mundo con máis anos

Ata 3 anos

XOGOS FUNCIONAIS

Iniciáticos lingüísticos
Iniciáticos
Tacatá, cabalo de pao...

2. O XOGO POPULAR E A CONSTRUCIÓN DA SOLIDARIEDADE

    2.1. Aprendendo a amar
    2.2. Aprendendo a vida
    2.3. Coñecendo a natureza
    2.4. Construíndo a solidariedade con máis anos

3 a 6/7
anos

XOGOS SIMBÓLICOS


Bonecas, berces...
Imitación vida adulta
Xogos con flores, follas...

3. O XOGO POPULAR E O COÑECEMENTO DO MUNDO

    3.1. Aprendendo a sobrevivir
    3.2. Transformando a natureza
    3.3. Aprendendo as regras do xogo

6/7 a 12/14
anos

XOGOS DE REGRAS

Tirapedras, tiratacos...
Muíños de auga, frautas...
Xogos de regras

4. O XOGO POPULAR E A CONFRONTACIÓN CO MUNDO

    4.1. Aprendendo a gañar... e a perder
    4.2. Adiando a confrontación co mundo

12/14 a 18
anos
PREDEPORTIVOS E SEDENTARIOS
Predeportivos.
Sedentarios.
5. O XOGO POPULAR E A INTEGRACIÓN NO MUNDO Idade adulta XOGOS-TRABALLO, COMPETICIÓN
6. O XOGO POPULAR E O DELEITE DO MUNDO Vellez XOGOS “SOSEGADOS”