Centros de ensino
Colectivos e asociacións
Conferencias, charlas de divulgación, cursos...
Feiras, festas...
Memoria dos lugares visitados
Próximas actividades
Tarifas

 

Rúa Catasol, 36
15800 Melide
agxpt@agxpt.gal

 

XOGOS QUE A AGXPT PODE OFRECER EN FEIRAS,
FESTAS E FOROS SEMELLANTES

 

   • IDADE DOS PARTICIPANTES: Preferentemente, de 8 anos en diante.
   • DURACIÓN APROX.: 2 h.

    XOGOS tradicionais de persoas adultas

    • Aro.
    • Peón (trompo, pião).
    • Birlos en liña.
    • Chave.
    • Zancos (andas).
    • Ra (sapo).
    • Estornela  (billarda).
    • Petanca.
    • Porca.
    • Roma.
    • Tiro de corda.
    • O xogo das olas.
    • Tirapedras.
    • Tiro á lata.

  XOGOS tradicionaiS INFANTÍS

    • Corda.
    • Carrilanas.
    • Tres en raia.
    • Mariola.
    • Chapas.
    • Bólas.
    • Queda
    • Pano
    • Sacos
    • Cadea

  XOGOS de animaciÓN

    • Pescar a botella.
    • Arrastrar a tartaruga.
    • O ovo.