Centros de ensino
Colectivos e asociacións
Conferencias, charlas de divulgación, cursos...
Feiras, festas...
Memoria dos lugares visitados
Próximas actividades
Tarifas

 

Rúa Catasol, 36
15800 Melide
agxpt@agxpt.gal

 

 

CONFERENCIAS, CHARLAS DE DIVULGACIÓN, CURSOS...

Conferencias, charlas de divulgación…                             

Posibles enfoques:

 • O patrimonio lúdico galego.
 • A función do xogo na enculturación do individuo.
 • O xogo popular como elo cultural.
 • O estudo do xogo popular en Galiza e no mundo: estado da cuestión.
 • Xogo popular e educación:
   • O papel do xogo popular na educación.
   • A introdución do xogo popular no ámbito escolar.
   • O xogo popular na educación non formal e informal.
 • O xogo popular como elemento dinamizador desde a perspectiva socio-comunitaria.
 • A música e o xogo: Xogos populares musicados.
 • ...

Cursos

Posibles enfoques:

 • Teoría do xogo popular.
 • Aprendizaxe de xogos.
 • Estratexias de intervención no ámbito escolar.
 • Pautas de catalogación dos xogos.
 • O xogo popular e a música.
 • Construción de xoguetes.
 • O patrimonio lúdico no Estado e en Europa.
 • ...