Rúa Catasol, 36
15800 Melide
agxpt@agxpt.gal

 

LIGAZÓN AOS CURSOS ORGANIZADOS POLA AGXPT

 

 

I CURSO DE FORMACIÓN SOBRE O PATRIMONIO LÚDICO. "OS XOGOS TRADICIONAIS, PERSPECTIVA EDUCATIVA". Melide, outubro 2009

 

 

II CURSO DE FORMACIÓN SOBRE O PATRIMONIO LÚDICO. "O XOGO TRADICIONAL E AS DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS". Melide, outubro 2010

 

 

III CURSO DE FORMACIÓN SOBRE O PATRIMONIO LÚDICO. "XOGO TRADICIONAL, DEPORTE TRADICIONAL E EDUCACIÓN". Melide, outubro 2011

 

 

IV CURSO DE FORMACIÓN SOBRE O PATRIMONIO LÚDICO. "PATRIMONIO LÚDICO COSTEIRO E EDUCACIÓN". A Illa de Arousa, setembro 2012

 

 

V CURSO DE FORMACIÓN SOBRE O PATRIMONIO LÚDICO. "XOGO TRADICIONAL E DESENVOLVEMENTO PSICOMOTRIZ". Carballo, novembro 2013

 

 

VI CURSO DE FORMACIÓN SOBRE O PATRIMONIO LÚDICO. "XOGO, LITERATURA ORAL E MÚSICA". Santiago, novembro 2015