Que é a AGXPT?
Vídeo de presentación da AGXPT
Estatutos
20 anos da AGXPT. Documental conmemorativo
20 anos da AGXPT. Saúdos de entidades amigas
 
A necesidade do xogo
 
 
O xogo popular e tradicional no mundo
 
Catálogo
Recursos documentais
Recursos materiais
Entidades
Ficha de recompilación completa
Ficha de recompilación didáctica
Estratexias de recuperación: Centros de ensino
Extratexias de recuperación: Concellos e comarcas
Aprender a xogar: Descrición sinxela dos xogos (publicación de Brinquedia, Rede Galega do Xogo Tradicional)
Aprender a xogar: Os xogos en imaxes (CGENDL-CEIP Campolongo)
Publicacións impresas
Radio
Televisión
 
 
 
Biblioteca AGXPT (préstamo)
Centros de ensino
Colectivos e asociacións
Conferencias, charlas de divulgación, cursos...
Feiras, festas...
Memoria dos lugares visitados
Próximas actividades
Ligazón aos cursos
Páxinas amigas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúa Catasol, 36 - 15800 MELIDE agxpt@agxpt.gal